MISSION

Vi är MCS – Mälardalen Construction Service

MCS är det enkla och smidiga byggföretaget med tillgång till de större resurserna. 

Vi drivs av en stark företagskultur som präglas av stolthet, goda relationer, effektivitet och omtanke.  Med en anpassad organisation med stor erfarenhet i branschen och möjligheten att nyttja koncernens resurser, system och stödfunktioner blir MCS den perfekta bygg- och servicepartner inom fastighet och industri.

Mission

Att vara en långsiktig bygg- och servicepartner som skapar värde för våra kunder genom att effektivt möta kraven på kvalitet och kompetens. Vi anpassar organisation och bemanning efter uppdragens behov och prioriterar alltid säkerhet, öppenhet och kostnadseffektivitet