VÅRA YRKEN

Det är våra medarbetare som gör MCS till vad vi är.

Affärschef

Som affärschef har du det övergripande ansvaret för samtliga projekt inom ditt affärsområde. Detta innebär kundansvar och att du ansvarar för att produktionen genomförs effektivt, tekniskt och ekonomiskt samt i enlighet med företagets kvalitets- och miljöpolicy. Din uppgift är också att skapa rätt förutsättningar för att försörja din organisation med lönsamma projekt som ligger i linje med MCS affärsstrategi. Du ska även ha ständig koll på alla projektmöjligheter hos dina kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt. 

Projektchef

Som projektchef ska du planera, leda och ansvara för projekten, från erhållet projekt tillöverlämnandet mot kund. Detta innebär bland annat ansvar för ekonomiskt resultat, ansvar mot kund, svara för ändrings- och tilläggsarbeten, tillse att produktionen styrs enligt företagets verksamhetssystem. Det är viktigt att du har de egenskaper som krävs för att vara en bra ledare. Vi tror att du är ordningsam, bra på att se andras kompetenser och har en förmåga att delegera och sedan följa upp.

Projektadministratör

Våra projektadministratörer är en stödresurs för våra affärs- och platschefer. Du skall kunna medverka till att ta fram beslutsunderlag och till att produktionen genomför inom verksamhetsramar, regelverk, policy och ekonomiska kalkyler. Projektadministratören skall även vara väl insatt i projektet och kunna bistå platsorganisationen vid planering, förhandlingar, byggmöten och i ekonomiarbetet samt med anbuds- och produktionskalkyler och tidplaner.

Arbetsledare

Som arbetsledare har du ansvar för och ska kunna leda arbetsgruppen från erhållet projekt till överlämnandet mot kund. Du har även ansvar för att våra projekt och uppdrag genomförs enligt kundens förväntningar – tekniska utförande, lagar, avtal och personliga uppträdande samt föreskriven kvalitet / miljö /arbetsmiljö. Du skall även tillsammans med platschefen kunna medverka till att kostnaderna i projektet stämmer överens med kalkyler och anbud. 

Entreprenadingenjör

Som entreprenadingenjör är du en stödresurs inom produktionsenheten. Du arbetar direkt mot produktion och skall vara behjälplig vid planering, förhandlingar, byggmöten och ekonomiarbete. 

Yrkesarbetare

Som väg- och anläggningsarbetare utför du de praktiska arbetsmomenten ute i projekt inom något av våra arbetsområden. Utbildning till yrkesarbetare finns inom gymnasieskolans byggprogram ”Bygg och anläggning” följt av lärlingstid hos ett företag.

Kalkylator

Som kalkylator är du delaktig i anbudsprocessen och beräknar pris på projekten, material och tidsåtgången. Du är samtidigt en ”nyckelspelare” i vårt arbete med att skapa lönsamhet och nöjda kunder. Som stöd och support i kalkyleringen har du assistenter, våra arbetschefer samt teknikavdelning. 

Ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ditt ansvarsområde täcker in hela KMA-fältet. Du måste hela tiden driva dessa processer internt och i våra anläggningsprojekt samt utbilda och uppdatera ledning, tjänstemän och produktion. Detta område har högsta fokus i företaget och vi vill vara ledande i branschen. Ingenting får lämnas åt slumpen. Högsta säkerhet åt alla våra medarbetare och partners. Själva miljöfrågan är en avgörande faktor för oss som är verksamma inom mark- och anläggning.

Praktik, examensjobb, lärling

Skicka din ansökan, CV och Personligt brev till info@mcs-ab.se.

BESÖKSADRESSER

Västberga Allé 36 A 3tr
126 30 Hägersten

Klicka här för karta

FAKTURAADRESSER

Mälardalen Construction Service AB

Epost: faktura3@backstroms.se

Västberga Allé 36A
126 30 Hägersten

KONTAKT

Telefon: 08-556 631 21
E-post: info@mcs-ab.se

ett bolag inom bäckströmkoncernen

Copyright © 2020 Mälardalen Construction Service AB

Hemsida & Design: Blue Leaf